ماشین رطوبت گیر ۸۰ لیتری

ماشین رطوبت گیر ۸۰ لیتری

گردش هوا ۲۴۰۰۰ متر مکعب روزانه هوا محصولی کاملا ایده آل برای استخر ها