250 لیتر

از انواع رطوبت گیر صنعتی میتوان به درایرهای تبریدی ، درایرهای جذبی و تله آبگیر اشاره کرد که هر دستگاه کاربرد بخصوصی دارد. وجود رطوبت در هوای فشرده سبب آسیب رسیدن به تجهیزات میشود. برای حذف آن می بایست از یکی از انواع واتر تراپ استفاده کرد. واتر تراپ یا تله آبگیر برای حذف قطرات آب و ذرات جامد از هوا و یا گاز فشرده طراحی شده است و با روش سانترفیوژ باعث حذف الاینده ها و قطرات و ذرات معلق روغن و آب تا قطر 20 میکرون میشود. وجود این دستگاه باعث افزایش عمر تجهیزات میشود. آبی که در خطوط انتقال هوای فشرده در جریان است، از بخار آبی که در هوا وجود دارد گرفته شده است که در مسیر عبوری سرد شده و به صورت قطرات آب نمایان می گردد. واتر ترپ دستگاهی هست برای حذف ذرات مایع که توانایی حذف مقداری از رطوبت را دارد و اگر بخاهیم آب کاملا از هوا جدا شود باید از درایر یا خشک کن استفاده کرد.

تومان

جهت خرید این محصول تماس بگیرید