شروع به کار در نمایشگاه و فروشگاه جدید پایا تجارت (SOVANA)

شروع به کار در نمایشگاه و فروشگاه جدید پایا تجارت (SOVANA)

افتتحاح نمایشگاه جدید شرکت پایا تجارت در تهران منطقه صنعتی شادآباد بلوار هفده شهریور نبش بلوار طاووس مجتمع صنعتی تجاری آواجنرال فروشگاه پایا پلاک ۲۳۰