قابلیت جابه جایی هوا

قابلیت جابه جایی هوا

قابلیت جابه جایی هوا

قابلیت جا به جایی هوای روزانه بین 15000 متر مکعب الی3000000متر مکعب

درایر های تبریدی جز رایج ترین دستگاه هایی هستند که برای حذف رطوبت هوای کمپرسور به کار می روند. حذف رطوبت از هوای فشرده از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا رطوبت باعث ایجاد آسیب های زیاد به سیستم پنوماتیک، جک ها و شیر های برقی می شود. تعیین سایز رطوبت گیر ( درایر) در کارکرد صحیح این دستگاه تاثیر مستقیم دارد. اگر درایر به درستی انتخاب نشود و کوچک باشد سبب گرم شدن بیش از حد درایر و کاهش راندمان می شود. در نتیجه رطوبت بخوبی از سیستم هوای فشرده حذف نمی گردد. برای تعیین سایز دقیق رطوبت گیر ، پنج فاکتور وجود دارد که می بایست مورد نظر قرار گیرند: حجم هوای کمپرسور اولین فاکتور سایز کمپرسوری است که درایر می بایست هوای خارج شده از آن را خشک نماید. فشار کاری معمولا درایر ها برای کار در فشار ۷ bar تعیین می شوند. بنابراین برای کمپرسوری که در فشار ۸ bar کار می کند باید از ضریب تصحیح استفاده کرد. در جدول زیر ضرایب تصحیح برای فشار های کاری مختلف نشان داده شده است. ضریب تصحیح برای فشار کاری ۸bar ، ۱٫۰۶ برابر ظرفیت درایر در فشار کاری ۷bar است.