شرکت تولیدی تحقیقاتی پایا تجارت

شرکت تولیدی تحقیقاتی پایا تجارت

تولید تجهیزات مدرن جلوگیری از ایجاد رسوب ، تولید آبساز های جوی و رطوبت گیر هوا مناسب جهت استفاده در داخل کشور خط مشی اصلی این شرکت در راستای کاهش هزینه های سربار مرتبط به آب و انرژی و همچنین حفظ منابع آبی کشور و کاهش استهلاک تجهیزات مجاور با رسوبات و رطوبت هوا به ویژه در صنایع ، انبار ها و مراکز دیتا سنتر است