نام نمایشگاهتاریخ شروعتاریخ پایان
سومين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات هتل داري۲۳ بهمن ۹۸۲۶ بهمن ۹۸
نمایشگاه تاسیسات تهران۲۹ مهر ۲آبان
نمایشگاه صنعت کشاورزی جنوب شرق کشور کرمان۵آذر۱۳۹۸۸ آذر۱۳۹۸
نمایشگاه 1تاریخ شروع 1تاریخ پایان 1
آخرین دست آورد ها

آخرین اختراعات

هم قصد داریم به معرفی اختراعات و نو آوری های جالب دنیای تکنولوژی بپردازیم.اختراعاتی که در نوع خود می توانند منحصر به فرد و جالب باشند.

  • SOVANA

  • تقدیرنامه 1

  • تقدیرنامه 3

  • تقدیرنامه 5

  • هموطن با افتخار به توان ایرانی محصولات جدیدی در راه است

  • تقدیرنامه 2

  • تقدیرنامه 4

  • تقدیرنامه 6